പുഴകളും, തോടുകളും, ചെറുചാലുകളും, മടക്കുകളായി കിടക്കുന്ന മലകളും, റോഡ്, പാലം, അണക്കെട്ട് എന്നിവകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച, പ്രക്രുതി രമണീയമായ എന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാഗതം

Tuesday, January 02, 2007

പൂക്കാലം


പുതുവത്സരാശംസകള്‍!

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നവവര്‍ഷാരംഭത്തില്‍,
എല്ലാ ബ്ലോഗര്‍ മാര്‍ക്കും അക്ഷരപ്പൂക്കാലം വരുത്താന്‍ കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
എല്ലാ വായനക്കാര്‍ക്കും അറിവിന്റെ പൂക്കാലം വിടരട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.